lafum.vn
Hotline: 0945801155
lafum.vn
Hỗ trợ khách hàng
0945801155
  • Tư vấn bán hàng
  • KD Miền BắcKD Miền Bắc0945.801.155
  • KD Miền TrungKD Miền Trung0941061155
  • KD Miền NamKD Miền Nam0936071155

CHÍNH SÁCH CHẤT LƯỢNG

Chúng tây xây dựng chính sách chất lượng trên cơ sở và tiêu chi của hệ thống quản lý chất lương  ISO 14001:2015  đây là một tiêu chuẩn quốc tế đưa ra các tiêu chí cho một hệ thống quản lý môi trường (EMS), nhằm giúp các tổ chức/doanh nghiệp giảm bớt các tác động tiêu cực trong hoạt động sản xuất kinh doanh của mình tới môi trường. Tiêu chuẩn này được xây dựng theo chu trình PDCA (Hoạch định - Thực hiện - Kiểm tra - Hành động). Quy định cụ thể các yêu cầu quan trọng nhất để nhận dạng, kiểm soát và giám sát các khía cạnh môi trường của tổ chức/doanh nghiệp
Nhất quán với mục tiêu phục vụ người tiêu dùng Việt, chúng tôi cung cấp những sản phẩm thân thiện môi trường, được sản xuất từ nguồn nguyên liệu an toàn với chất lượng tốt nhất, giá thành hợp lí nhất, tôn trọng đạo đức kinh doanh và tuân thủ pháp luật hiện hành.
Bài viết khác